0344 - 846 281Contact

Zonnepark - Essenbos - Maurik

Een innovatief project met veel aandacht voor biodiversiteit

Omwonenden aan het Essenbos, energiecoöperatie eCoBuren en ontwikkelaar Greencells gaan samen langs de provinciale weg N320 zonnepark Essenbos ontwikkelen.

Straat - Essenbos Maurik

Dubbel gebruik van de locatie

Het initiatief wordt aangestuurd door de omwonenden die zich, net als de wetenschap, terdege bewust zijn van het belang van biodiversiteit. De buurt omarmt het algemene belang van duurzame opwek. Zij gaan daarboven zelfs zo ver dat vanuit de omwonenden het initiatief kwam om een ruim 10 ha park (35% onbedekt) aan te leggen dat aan alle eisen voldoet, maar daarnaast 2 ha additioneel aan puur biodiversiteit toevoegt.

Locatie Essenbos

Hierboven een voorbeeld van hoe het park ingepast zou kunnen worden. Het bruine gebied markeert hierbij het land waarop de panelen gepland staan met daarbinnen de landschappelijke inpassing. Het groene deel betreft een additionele strook die slechts voor biodiversiteit wordt aangelegd.

Dit is overigens slechts éen optie, bij de ontwerpsessies worden ook alternatieven (binnen het met een gele lijn omrande gebied) nader bekeken alvorens een keuze wordt gemaakt.

Boven het perceel wordt de ruimte (deels) benut om zonlicht op te vangen en om te zetten in elektriciteit. Daarbij zal uitdrukkelijk de bedekkingsgraad niet volledig zijn zodat nog voldoende zon op het land zal vallen. Tussen de panelen zal hierdoor voldoende ruimte overblijven zodat de zon ervoor zorg kan dragen dat biodiversiteit grote stappen voorwaarts kan maken. Onder het perceel zal worden onderzocht of opslag van warmte realiseerbaar is.

Panelen die meedraaien met de zon

In het park worden de panelen niet conform de gebruikelijke dakjes gelegd maar als een enkele rij, gemonteerd op een horizontale as, waarbij de panelen gedurende de dag langzaam kantelen om zo optimaal mogelijk de zon te “volgen”. Voordelen zijn een betere spreiding van de opwek van zonne-energie in de tijd en een lagere bedekkingsgraad van het perceel hetgeen een extra positieve bijdrage levert aan het versterken van de biodiversiteit.

Een innovatief project

Zowel de keuze voor “bewegende” zonnepanelen als onderzoeken of de grond gebruikt kan worden voor de opslag van warmte zijn innovatieve elementen van het project. Een laatste innovatief element is een onderzoek of bij het park snellaad-voorzieningen en gerealiseerd kunnen worden. Deze zijn al wel te vinden langs de snelwegen maar ontbreken vooralsnog in de gemeente Buren.

Lokaal eigendom

De partners in het project hebben elkaar gevonden, niet alleen om het park gezamenlijk te ontwikkelen maar ook in het streven om op termijn het park volledig in lokaal eigendom te krijgen waarbij de revenuen ten goede komen aan de omgeving. Lokaal eigendom betekent ook lokaal zeggenschap over de opgewekte energie. Met deze zeggenschap krijgt de omgeving een instrument om lokale consumenten energie te leveren tegen een acceptabel en gecontroleerd energietarief.

Stand van zaken

De gemeente heeft eerder al positief gereageerd op het principeverzoek van de initiatiefnemers. Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding op de beleidskaders van het aantal hectare zon op land.

De GAZO-organisatie (een initiatief van Wageningen University & Research, diverse consortia en de provincie Gelderland) heeft vervolgens het toekomstige Essenbos geadopteerd hetgeen betekend dat zij met expertise de komende 3 jaar het projectteam Essenbos bij gaan staan in de ontwikkeling en realisatie van het park. Ook de natuur en milieu federatie Gelderland zal haar expertise inbrengen.

Speerpunten zijn in deze het optimaliseren van de betrokkenheid van de omgeving, de landschappelijke inpassing en het innovatieve karakter. Al met al is de ambitie om een park te realiseren met hoge kwaliteit dat gedragen wordt door de omgeving. Dit sluit naadloos aan bij het streven van eCoBuren en de omgeving zelf om het park volledig in lokaal eigendom te krijgen. Hieronder een foto van het GAZO-team op bezoek aan het Essenbos aansluitend op de kick-off op 6 december jl.

Bezoek GAZO-team op 6 december 2023

In januari-februari volgen de eerste ontwerpsessies en de toelichting op de invulling van lokaal eigendom. Wilt u hieraan mee werken of wilt u op de hoogte blijven van dit project laat ons dit dan weten via ondérstaand reactieformulier.

Interesse - Zonnepark Essenbos

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

Lid eCoBuren *

Aanhef *

Werkgroep
Akkoord *

eCoBuren werkt met een groot netwerk aan partners

Woonwijzer winkelGreencellsFruitstadBetuwewindSunrock Masters in Solar Den Hartog Vattenfall EnergiePlusDak Liander Van Roekel en Van Roekel Solarif INNAX CooperatieautoGemeente BurenGemeente BurenOM | nieuwe energieEnergieloket RivierenlandEnergieloket RivierenlandHIER OpgewektK3 ZonnepanelenDelenEcoleon Novar De Fruitmotor Dutch Solar Parks Natuur en Milieu Gelderland Wageningen University and Research
0344 - 846 281