0344 - 846 281Contact

Aanmelden lidmaatschap eCoBuren

Word lid en beslis mee met de energietransitie van de gemeente Buren

Doelstelling

eCoBuren heeft als doelstelling het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik voor haar leden en het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden in de ruimste zin.

Werkgebied

eCoBuren beoogt er te zijn voor alle bewoners en economisch actieven in de gemeente Buren. Zij kunnen lid en daarmee klant worden van eCoBuren.

Voordelen lidmaatschap

Onze leden zijn mede-eigenaar en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de toekomst van eCoBuren door:

 • mee te denken & te beslissen over de energietransitie van de gemeente Buren
 • te investeren & financieel rendement te maken
 • als vrijwilliger een actieve bijdrage te leveren
 • inzet van eigen kennis en expertise
 • deel te nemen aan projecten voor energiebesparing
 • deel te nemen aan projecten voor duurzame energie/warmte opwekking, opslag en toepassing

Zij zijn ook klant van eCoBuren, bijvoorbeeld door:

 • collectieve inkoop van energie
 • afnemen van energieadvies op maat
 • in contact te kunnen komen met andere bewoners en bedrijven die bezig zijn met deze transitie
 • de nieuwsbrief, besparingstips en advies in je mailbox te ontvangen
 • de mogelijkheid om gratis deel te kunnen nemen aan activiteiten en workshops

Gebruik laadpalen van eCoBuren (Ecotap) en Den Hartog Charging

Leden kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de laadpalen van eCoBuren (Ecotap) en Den Hartog Charging. Na aanmelding als lid kan je via de pagina www.ecoburen.nl/laadpalen je laadpas aanvragen. Heb je vragen laat het ons weten op info@ecoburen.nl 

Contributie

Leden van eCoBuren betalen jaarlijks een contributie; Deze bedraagt 20 euro voor particulieren en 50 euro voor ondernemers.

Aanvraag lidmaatschap

Het lidmaatschap kan men aanvragen door het formulier onderaan deze pagina in te vullen[1]. De aanvrager ontvangt een factuur van eCoBuren voor de betaling van de contributie voor het eerste jaar.

Wie het lidmaatschap aanvraagt zal tijdelijk in de categorie ‘aspirant-lid’ worden ingedeeld. Het Bestuur van eCoBuren behandelt de aanvraag en besluit tot het verlenen van het lidmaatschap. Voor de behandeling hanteert het Bestuur een maximale periode van 6 weken. Het lidmaatschap wordt, na betaling van de contributie, schriftelijk bevestigd.

Rechten en plichten

Aan het lidmaatschap zijn rechten maar ook plichten verbonden. Deze zijn vastgelegd in de statuten. De statuten zijn gedeponeerd bij notaris Mr Roland Kok in Tiel en worden geagendeerd voor de eerste Algemene Leden Vergadering in het voorjaar van 2019. In ieder geval verbindt ieder lid zich door het aanvragen van het lidmaatschap voor de volle duur van diens lidmaatschap aan de gedrags- en integriteitscode van eCoBuren, welke bepaalt dat een lid:

 • niets zal doen of (na)laten dat strijdig is met de wet en de statuten van eCoBuren; dat de goede naam van of het maatschappelijk vertrouwen in eCoBuren schaadt, waaronder:
   
  • misbruik van positie of voorkennis
  • misbruik van macht of gezag
  • misbruik door kennelijke ‘doel-middel’ omdraaiing (geld is middel, geen doel)
  • het voeren van verborgen agenda’s
 • zich zal inspannen naar eer en geweten voor het integer en doelmatig beheer en de duurzame certificeerbare borging van werkzaamheden van eCoBuren.

Allen die bestuurlijk, uitvoerend of anderszins actief zijn binnen of in opdracht van de eCoBuren, dienen bovendien voor aanvang van hun activiteiten de integriteits- en gedragscode te ondertekenen.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap door een lid van eCoBuren kan slechts plaatsvinden tegen het einde van een coöperatiejaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggen kan schriftelijk of door een e-mail te sturen naar info@ecoburen.nl onder vermelding van "opzeggen lidmaatschap eCoBuren" en bijbehorende naam, lidmaatschapsnummer, adres en woonplaats.

De secretaris van eCoBuren is verplicht de ontvangst binnen eenentwintig dagen schriftelijk te bevestigen.


[1] eCoBuren hanteert voor de verstrekte persoonsgegevens van (aspirant) leden de regelgeving vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Aanmeldformulier - Lidmaatschap eCoBuren

Soort lidmaatschap *

Geslacht *

Interesse
Nieuwsbrief
Akkoord *

Privacy verklaring

Naar aanleiding van de privacy wetgeving (art.9 AVG), hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te kunnen verwerken in ons systeem. U kunt onze privacy verklaring hier lezen.

Privacy *

Controleer uw gegevens en druk op verzenden.

eCoBuren werkt met een groot netwerk aan partners

Woonwijzer winkelGreencellsFruitstadBetuwewindSunrock Masters in Solar Den Hartog Vattenfall EnergiePlusDak Liander Van Roekel en Van Roekel Solarif INNAX CooperatieautoGemeente BurenGemeente BurenOM | nieuwe energieEnergieloket RivierenlandEnergieloket RivierenlandHIER OpgewektK3 ZonnepanelenDelenEcoleon Novar De Fruitmotor Dutch Solar Parks Natuur en Milieu Gelderland Wageningen University and Research
0344 - 846 281