0344 - 846 281Contact

Waterstofgas - Als je water ziet branden

Reken op de energietransitie met Steven

Het klinkt zo mooi, waterstofgas als vervanger van ons huidige aardgas. Een gas wat bij verbranding alleen maar water oplevert en geen CO2 uitstoot met zich meebrengt. Auto's kunnen er op rijden, huizen kunnen ermee verwarmd worden en misschien vliegen vliegtuigen ooit op waterstofgas.

Jammer genoeg zijn er in de energietransitie geen wondermiddelen, daarom dit keer rekenen aan waterstofgas om de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze brandstof te ontdekken. De eenheid die voor waterstofgas gebruikt wordt is de kilogram, waarbij in één kilogram ongeveer 33 kWh energie is opgeslagen.

Productie waterstofgas

Waterstofgas komt niet vrij in de natuur voor, maar moet eerst geproduceerd worden. Voor de productie van waterstofgas wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde elektrolyser. Hierbij wordt met behulp van elektriciteit water omgezet in waterstofgas. Om één kilogram waterstofgas te maken heb je ongeveer 50 kWh aan elektriciteit nodig. Daarnaast is er energie nodig om het geproduceerde gas onder hoge druk op te slaan. Grofweg kan je stellen dat er ongeveer 2x zoveel energie nodig is als dat er in 1 kg waterstofgas is opgeslagen.

Dus om 1 kg waterstofgas met een energetische inhoud van 33 kWh te produceren heb je 66 kWh aan elektriciteit nodig. Als je deze elektriciteit opwekt met zonnepanelen of windenergie kost dit ongeveer 5 cent per kWh. In het meest ideale geval komt dit op een kostprijs van 66 x 0,05 = € 3,30 per kg. Hierbij zijn echter de kosten van de elektrolyser, transport en opslag niet meegerekend. Duidelijk mag zijn dat hierdoor de uiteindelijke prijs per kg een stuk hoger ligt.

Aardgas versus waterstofgas

Op dit moment betalen rijders van een auto op waterstofgas ongeveer €10,- per kg. Vertaald naar kWh is dat een bedrag van € 10,- / 33 kWh = € 0,33 per kWh. Vergelijken we dit met de prijs van aardgas per kWh (1 m3 aardgas = 10 kWh = € 0,70) dan komt dit op € 0,07 per kWh, oftewel aardgas is 5x goedkoper. Zelfs elektriciteit direct uit het stopcontact is met € 0,20 per kWh goedkoper.

Waterstofgas zal dus fors in prijs moeten dalen om een aantrekkelijk alternatief voor aardgas te worden. Hoeveel het echter ook daalt, het zal altijd 2x duurder zijn dan direct elektriciteit gebruiken, omdat je 2x zoveel elektriciteit nodig hebt om het te produceren, opslaan en transporteren, dan dat je er uiteindelijk aan energie uit kan halen.

Energie opslag

Is waterstofgas daarmee een onzinnige technologie? Zeker niet! Waterstofgas heeft namelijk een enorm voordeel ten opzichte van elektriciteit, je kan hiermee namelijk in grote hoeveelheden energie opslaan. Hierdoor kan waterstofgas als buffer dienen voor momenten waarop er weinig zon of wind is. Zeker voor de energie intensieve, transportsector en industrie, kan waterstofgas een belangrijke rol spelen.

Verwarmen met waterstofgas

Nog één klein beeldvormend sommetje ter afsluiting:

Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 1.500 m3 gas per jaar. Dit staat gelijk aan 1.500 x 10 kWh = 15.000 kWh aan elektriciteit. In onze gemeente Buren zijn er ongeveer 10.000 huishoudens. Dit brengt de totale behoefte aan verwarmen op 10.000 x 15.000 = 150.000.000 kWh per jaar. Als we dit met waterstofgas willen doen hebben we 2x 150.000.000 = 300.000.000 kWh aan elektriciteit nodig. Een gemiddelde windmolen produceert ongeveer 10.000.000 kWh aan elektriciteit per jaar. Om alle huizen te verwarmen met waterstofgas zijn er zo'n 30 windmolens nodig, als we die huizen elektrisch verwarmen zijn er maar 15 windmolens nodig, en als die huizen een warmtepomp gebruiken zijn er maar 5 windmolens nodig.

Opmerking: Er zijn echter ook nog bedrijven en kantoren die verwarmd moeten worden, dus daarvoor zijn nog meer windmolens nodig.

Stel een vraag

Lid worden?

Energiecoöperatie eCoBurn

Wil jij ook bijdragen aan een verantwoorde energietransitie van de gemeente Buren? Meld je aan als lid en profiteer mee van kennis, advies, collectieve inkoop en productie.

Aanmeldformulier

eCoBuren werkt met een groot netwerk aan partners

Gemeente BurenGreenchoiceHet Nieuwe Wonen RivierenlandHIER OpgewektK3Rivierenlanders in verbinding ZonnepanelenDelen
0344 - 846 281