0344 - 846 281Contact

Rivierenland krijgt 'experience centre' voor versnelling energietransitie

Samenwerkende partijen tekenen intentieverklaring voor realisatie uniek concept in Tiel

Experience Centre sluit aan bij ambities van eCoBuren

eCoBuren heeft veel ambities, twee daarvan zijn:

  • Specifieke doelgroepen helpen met het zetten van stappen op het gebied van de energietransitie;
  • Jongeren enthousiast maken voor de uitdagingen die liggen op het terrein van de energietransitie, een terrein wat enorm in ontwikkeling is

Deze ambities willen we vooral bereiken door kennis te delen en door samen te werken met partners. Daarom zijn we zeer enthousiast over het initiatief om in 2021 te komen tot een nieuw platform waar inwoners en bedrijven die stappen willen zetten in de energietransitie terecht kunnen voor advies, opleiding van vakmensen, voorlichting over actuele bouwoplossingen en contact met lokale technische dienstverleners (zie persbericht hieronder).

Wij gaan onze bewoners en ondernemers hierin zeker meenemen en zien uit naar samenwerking met het nieuwe “Experience Centre” Rivierenland.

Persbericht - 16-07-2020 - Tiel

Rivierenland heeft vanaf 2021 een nieuw platform waar inwoners en bedrijven die stappen willen zetten in de energietransitie terecht kunnen voor advies, opleiding van vakmensen, voorlichting over actuele bouwoplossingen en contact met lokale technische dienstverleners. In het Smart Technology Experience Centre (S-TEC) bundelen onderwijs, overheid, ondernemers en ondernemende inwoners hun krachten. S-TEC zorgt ervoor dat technische studenten die opgeleid willen worden voor middenkaderfuncties binnen de regio kunnen blijven. Inwoners van het Rivierengebied krijgen met S-TEC een centrum waar ze terecht kunnen voor onafhankelijk advies en een winkel met duurzame bouw- en installatieproducten. Alles onder een dak.

S-TEC wordt gevestigd in een energiezuinig schoolgebouw aan de Teisterbantlaan in Tiel. Dit pand, eigendom van technisch opleider IW Midden, staat nu nog leeg.

Op 15 juli ondertekenden ROC Rivor, Energie Samen Rivierenland, opleidingsbedrijf Installatiewerk Midden, Lingecollege, de WoonWijzerWinkel en Stichting ESTI een intentieverklaring om samen het S-TEC mogelijk te maken. De projectpartners organiseren hun samenwerking in een stichting die werk gaat maken van het jaarlijks verduurzamen van minimaal 1.500 woningen en gebouwen in de regio. Dit betekent een verdubbeling van het huidige aantal. Ook heeft Rivierenland een groot tekort aan energiemonteurs. De inschatting van de projectpartners is dat zonder de komst van S-TEC (en een hieraan gekoppelde komst van een BOL 4-opleiding Smart Building) het Rivierengebied een cruciale schakel in het techniekonderwijs gaat missen, waardoor de regio in Nederland een ‘witte vlek’ wordt als het gaat om het aanbod van techniekonderwijs.

ROC Rivor heeft veel vertrouwen in de Smart Building-opleiding, omdat het een innovatieve opleiding is die enerzijds aansluit bij de behoefte van de studenten en anderzijds een oplossing is voor de enorme vraag naar technici die de toekomstige energietransitie vorm gaan geven. Hiermee versterkt S-TEC de algehele opleidingspositie, doordat er een dieper inzicht komt in de beroepen van de toekomst. Het biedt het onderwijs de kans om hierop voor te bereiden. Dit geldt niet alleen voor de positie van de reguliere studenten, maar ook van praktisch opgeleiden die zich kunnen doorontwikkelen, zij-instromers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met Werkzaak Rivierenland zullen praktische opleidingen worden aangeboden, om de overstap naar werk in de energietransitie mogelijk te maken.

De partners binnen S-TEC geloven in de kracht van lokale netwerken als motor van de energietransitie. De energietransitie moet een beweging zijn vanuit de inwoners, die wortelt in de eigen regio. S-TEC wil de vooroplopers inspireren, motiveren en faciliteren. Dit doet S-TEC allereerst door praktijkgerichte kennisoverdracht en opleiding. Hiernaast stimuleert S-TEC het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van gemeentes, lokale energiecoöperaties, buurt- en burengroepen en (agro)bedrijfsleven in de regio. “Alleen als we innovaties vanaf de vraagkant aansturen, worden er echte oplossingen gevonden waar behoefte aan is,” aldus Margot Nijkamp van Stichting ESTI. Heel relevant is het onafhankelijke karakter van S-TEC. Volgens Stefan van Tongeren, directeur van Energie Samen Rivierenland en een van de initiatiefnemers voor S-TEC, zoeken inwoners en bedrijven naar betrouwbaar advies. “Een onafhankelijke partner geeft vertrouwen en vergroot het handelingsperspectief van inwoners en bedrijven. Op deze manier draagt S-TEC bij aan het versneld realiseren van energiedoelstellingen. S-TEC wil het beste technische onderwijs en dito producten en diensten aanbieden. Bedrijven en inwoners die wat willen met de verduurzaming van hun huis of
bedrijf hoeven vanaf volgend jaar maar aan een plek te denken: S-TEC aan de Teisterbantlaan in Tiel.”

Samenwerking is cruciaal in de energietransitie

Er is een kleine twee jaar toegewerkt naar het moment dat de intentieverklaring nu is ondertekend. Van Tongeren: “Alle partijen willen wel meedenken en op beleidsniveau samenwerken. Maar om dan vervolgens door te pakken en dat te vertalen naar een intensieve, operationele samenwerking wordt nog niet gedaan. Dan moeten er bestaande kaders worden doorbroken. Lastig, maar onvermijdbaar voor een geslaagde energietransitie.”

De projectpartners hebben voor S-TEC een stevig plan ontwikkeld. De gezamenlijke ambitie is om STEC vanaf 2023 zonder subsidie te laten werken. Dat is een reëel scenario. Voor de aanloop en de ontwikkeling van S-TEC zijn extra fondsen nodig die deze vernieuwende, integrale aanpak mogelijk gaan maken. Hiervoor willen de projectpartners een beroep doen op de Regio Deal gelden die voor het Rivierengebied beschikbaar zijn gekomen.

Initiatiefnemers S-TEC - Experience Center

De initiatiefnemers van S-TEC van links naar rechts, Maurice van der Meer (WoonWijzerWinkel), Stefan van Tongeren (Energie Samen Rivierenland), Frans van Woesik (ROC Rivor), Toine Schinkel (Lingecollege), Robbert Lubken (IW Midden), Han ter Reegen (Lingecollege), Stan Vloet (ROC Rivor), Margot Nijkamp (Stichting ESTI).

Stel een vraag

Lid worden?

Energiecoöperatie eCoBurn

Wil jij ook bijdragen aan een verantwoorde energietransitie van de gemeente Buren? Meld je aan als lid en profiteer mee van kennis, advies, collectieve inkoop en productie.

Aanmeldformulier

eCoBuren werkt met een groot netwerk aan partners

Gemeente BurenGreenchoiceEnergieloket RivierenlandHIER OpgewektK3Rivierenlanders in verbinding ZonnepanelenDelenEcoleon
0344 - 846 281