0344 - 846 281Contact

Eerste stap voor de realisatie van een innovatief duurzaamheidsproject in Buren

Zonnepark Lingepolder

De gemeenteraad van Buren heeft dinsdag 25 juni ingestemd met een verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een drijvend zonnepark bij de Lingepolder. Dit park gaat ca. 6.4 megawatt duurzaam opgewekte elektriciteit leveren. Samen met het eerder gerealiseerde zonnepark zorgt dit nieuwe initiatief ervoor dat de zandwinning door K3 en een deel van de omgeving Lingemeren CO2 neutraal gaat worden.

Crowdfunding bewoners

De noodzakelijke financiële middelen worden deels ingebracht door crowdfunding waarmee de directe omgeving en de bewoners van Buren direct kunnen participeren in dit project met de naam Lingepolder. Met een jaarlijks terugkerend duurzaamheidsfonds worden ook andere duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente ondersteund. eCoBuren werkt samen met K3 om de participatie van de omwonenden en bewoners van Buren verder vorm te geven.

Enthousiaste kartrekkers

Verder moeten we zeker niet vergeten dat met het ontwerp van het park er alles aan gedaan gaat worden om het zonnepark in te passen in de natuurlijke omgeving. Een omgeving waarin het goed toeven is aldus de enthousiaste kartrekkers van dit project Marloes Sprong-Ariens en Vivian van der Kamp.

Stel een vraag

Lid worden?

Energiecoöperatie eCoBurn

Wil jij ook bijdragen aan een verantwoorde energietransitie van de gemeente Buren? Meld je aan als lid en profiteer mee van kennis, advies, collectieve inkoop en productie.

Aanmeldformulier

eCoBuren werkt met een groot netwerk aan partners

EnergiePlusDak Liander Van Roekel en Van Roekel Solarif INNAX CooperatieautoGemeente BurenGemeente BurenGreenchoiceEnergieloket RivierenlandHIER OpgewektK3Rivierenlanders in verbinding ZonnepanelenDelenEcoleon
0344 - 846 281