0344 - 846 281Contact

Klimaatvisie gemeente Buren

7 april 2020

Het college van de gemeente Buren heeft dinsdag 7 april besloten de gemeenteraad te vragen om de Klimaatvisie vast te stellen.

In de Klimaatvisie staat, hoe de gemeente Buren de energietransitie de komende decennia vorm gaat geven. Speerpunten hierin zijn: energiebesparende maatregelen, het opwekken van zonne- en windenergie, aardgasvrije woningen en bedrijven, het stimuleren van een circulaire economie, de noodzakelijke aanpassingen van de leefomgeving aan de klimaatverandering en verduurzaming van de eigen organisatie. Hiermee geeft het college uitvoering aan de (inter-) nationale en regionale klimaatafspraken.

Kansen voor de Burense samenleving

Wethouder Pieter Neven

De gemeente ziet kansen en mogelijkheden voor de Burense samenleving in de klimaatmaatregelen. Want die zijn er, zowel voor (groepen) inwoners als ondernemers, voor agrariërs en natuurliefhebbers.

Pieter Neven, wethouder duurzaamheid, roept inwoners op vooral mee te doen: “De komende dertig jaar is er veel werk te doen in de energietransitie. Dat doet de gemeente niet alleen. Dat doen we met elkaar, samen met inwoners en ondernemers. Het zal vaak onderwerp van gesprek zijn in de kernen van de gemeente. We zullen innovatieve oplossingen moeten bedenken die passend zijn voor elke kern en elke buurt. Met elkaar maken we Buren duurzamer en sterker!”

Het college legt de Klimaatvisie voor aan de raad. Als de gemeenteraad deze vaststelt, kan de gemeente Buren samen met de regio aan de slag voor een duurzame toekomst. 

Stel een vraag

Lid worden?

Energiecoöperatie eCoBurn

Wil jij ook bijdragen aan een verantwoorde energietransitie van de gemeente Buren? Meld je aan als lid en profiteer mee van kennis, advies, collectieve inkoop en productie.

Aanmeldformulier

eCoBuren werkt met een groot netwerk aan partners

EnergiePlusDak Liander Van Roekel en Van Roekel Solarif INNAX CooperatieautoGemeente BurenGemeente BurenGreenchoiceEnergieloket RivierenlandHIER OpgewektK3Rivierenlanders in verbinding ZonnepanelenDelenEcoleon
0344 - 846 281