0344 - 846 281Contact

Onderzoek naar de winning van aardwarmte in de gemeente Buren

Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN)

Tussen eind oktober en medio december vindt er een seismisch onderzoek plaats in delen van onze gemeente. Het doel van dit onderzoek is om meer kennis te verzamelen over de ondergrond. Het is de start van een nationaal onderzoek, de zogenaamde Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) om te verkennen waar aardwarmtewinning in Nederland mogelijk is.

Waarom dit onderzoek?

In Nederland gebruiken we nu nog vooral aardgas om huizen en kantoren te verwarmen en ook voor bepaalde industrie. De Nederlandse overheid wil de warmtevraag verduurzamen. Aardwarmte kan daar aan bijdragen.

In (diepere) aardlagen zit van nature warm water. Hoe dieper, hoe warmer. Dit is een natuurlijke energiebron die kan worden gebruikt. In de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) wordt het potentieel van aardwarmte als onderdeel van de energietransitie onderzocht. Het winnen van aardwarmte vormt geen onderdeel van SCAN. SCAN zorgt voor meer kennis en informatie over de ondergrond voor aardwarmte. Dit gebeurt onder meer via seismisch onderzoek.

Waar vindt onderzoek plaats?

In bepaalde delen van Nederland is al veel kennis over de ondergrond beschikbaar. Voor de delen waar dat nog niet zo is, wordt nu de ondergrond onderzocht. De start hiervan was dit jaar in het gebied tussen Utrecht en Almere. Het vervolg van het onderzoek start in september 2019 in Midden-Nederland tussen Nijmegen en Haarlem.

Het seismisch onderzoek gebeurt in een zo recht mogelijke lijn. Deze wordt vooraf bepaald in overleg met de gemeente en grondeigenaren of grondgebruikers. Bij de bepaling van de locatie wordt rekening gehouden met de natuur, veiligheid, waterwingebieden, bebouwing en kabels en leidingen onder de grond. Op www.scanaardwarmte.nl (onder geplande werkzaamheden) staat de laatste stand van zaken waar de werkzaamheden plaatsvinden in deze gemeente.

Wat merken inwoners ervan?

Om kennis over de ondergrond te verzamelen wordt seismisch onderzoek gedaan. Dit betekent dat geluidsgolven de bodem in worden gestuurd. Deze weerkaatsen op de verschillende lagen in de ondergrond als een soort echo. De weerkaatsingen worden vervolgens opgevangen door zogenaamde geofoons (grondmicrofoon) aan de oppervlakte en geregistreerd.

Er zijn verschillende manieren om seismisch onderzoek te doen. In dit gebied wordt alleen de methode ‘schotgatseismiek’ gebruikt. In een zo recht mogelijke lijn worden om de 40 tot 100 meter gaten gemaakt in de bodem met een diameter van 8 centimeter en maximaal 40 meter diep. In deze gaten wordt een kleine lading springstof gedaan. Het gat wordt helemaal afgedicht met klei, waarna de springstof wordt ontstoken. Als u dichtbij de bron zou staan, zou u hiervan een doffe plof kunnen horen en mogelijk een lichte trilling kunnen ervaren (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt). Dit is de meest gebruikte methode en meest geschikt in dit gebied. In een ander gebied is deze methode ook gebruikt en hier is geen schade of overlast gemeld.

Meer informatie over deze methode is te vinden onder www.scanaardwarmte.nl (seismisch onderzoek). In onderstaande filmpje kunt u zien hoe seismisch onderzoek in zijn werk gaat.

In de Gelderlander van 8 oktober hebben hierover ook twee heel verhelderende artikelen gestaan (zie bijlagen onderaan deze pagina).

De werkzaamheden voor het seismisch onderzoek vinden gedeeltelijk in de avonduren, tussen 19 en maximaal 23 uur, plaats. Er zijn geen werkzaamheden op zondag. Om een goede meting te kunnen doen is het nodig dat er zo min mogelijk omgevingsgeluid is, daarom zijn tijden gekozen waarop dit zo minimaal mogelijk is.

Hoe informeren we inwoners?

De bewoners en bedrijven in de directe omgeving waar werkzaamheden plaatsvinden, ontvangen twee weken voor de werkzaamheden starten een brief aan huis. Verder informeren we inwoners via onze gebruikelijke kanalen: het gemeentenieuws in Stad Buren, de website, Facebook en Twitter. Ook de bewonersverenigingen in de kernen die langs de onderzoekslijn liggen, worden geïnformeerd.

Wanneer weten we de uitkomst en wat kunnen we dan?

Dit onderzoek, samen met een heleboel andere data, heeft als doel in kaart te brengen waar het mogelijk is om aardwarmte te winnen. De uiteindelijke resultaten hiervan laten nog enige tijd (jaar/jaren) op zich wachten. Door wie en hoe de aardwarmte vervolgens kan worden gewonnen is de volgende vraag: overheid/overheden of marktpartijen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.scanaardwarmte.nl. Binnen onze gemeente zijn de contactpersonen Jur Marringa en René van Gasteren.

SCAN - Te volgen lijn gemeente Buren

Artikelen in De Gelderlander van 8 oktober 2019

Stel een vraag

Lid worden?

Energiecoöperatie eCoBurn

Wil jij ook bijdragen aan een verantwoorde energietransitie van de gemeente Buren? Meld je aan als lid en profiteer mee van kennis, advies, collectieve inkoop en productie.

Aanmeldformulier

eCoBuren werkt met een groot netwerk aan partners

EnergiePlusDak Liander Van Roekel en Van Roekel Solarif INNAX CooperatieautoGemeente BurenGemeente BurenGreenchoiceEnergieloket RivierenlandHIER OpgewektK3Rivierenlanders in verbinding ZonnepanelenDelenEcoleon
0344 - 846 281